Õppekavad


A1 tase

A2 tase

  B1 tase

 NB: Iga taseme maht on umbes 100 kontaktundi ja 100 tundi iseseisvat tööd.

 

 

A1 tase

Teemad:

1. Esimesed vestlused: tervitused, enda esitlemine, numbrid 0-20ni.
2. Mina ja teised: teiste tutvustamine, vabandamine, tänamine, vanusest rääkimine, numbrid 100-ni.
3. Head isu! Kohvikus ja restoranis tellimine, laua reserveerimene, tähestik.
4. Vaba aeg: vabast ajast rääkimine, maitsed ja eelistused, nõustumine ja mitte nõustumine, soovi avaldamine, kella küsimine ja ütlemine, nädalapäevad.
5. Hotellis: hotelli toa broneerimine, sisekujundus, kaebused, korteri kirjeldamine, korteri rentimine, kuude nimetused, järgarvud, kuupäevad, numbrid 100st.
6. Reisimine itaalias: kohtade kirjeldamine, info küsimine ja reageerimine, marsruudi kirjeldamine, lahtiolekuajad ja ajakavad;
7. Lähme puhkusele: puhkusest rääkimine, minevik, ilm;
8. Itaalia maitsed: sisseostude tegemine, kohalikud toidud, söögikombed, retsepti sõnavara, aastaajad;
9. Igapäevaelu: töögraafik, tüüpiline päev, harjumused, õnnitlemine, tähtpäevad Itaalias;
10. Ostmine: rõivaste kirjeldamine ja ostmine, hinna küsimine, maitsete ja eelistuste avaldamine, võrdlemine, värvid.

Grammatika:
nimisõnad;
omadussõnad;
määravad ja ümbmäärased artiklid;
tegusõna pöörkonnad (-are, -ere, -ire);
ebareeglipärased tegusõnad (essere, avere, fare, potere, venire);
isikulised asesõnad (ainsus);
eessõnad;
ebareeglipärased tegusõnad (andare, dovere, dire)
omadussõnade ühitamine;
passato prossimo minevik;
partitiivid (ainsus);
asesõnad;
umbisikuline vorm;
enesekohased tegusõnad;
määrsõnad;
keskvõrre;
deminutiiv

 

A2 tase

Teemad:

 1. Perekond: perekonnast rääkimine, foto kirjeldus, omadust väljendamine, pulmad
 2. Lapsena: lapsepõlvest rääkimine, kirjeldamine minevikus, poolt ja vastu olemine
 3. Ilu on vaataja silmis: inimese välimuse kirjeldamine, inimeste võrdlemine, nõu andmine, eeldamine, horoskoop
 4. Kohtumised ja kohtingud: ettepaneku tegemine, keeldumine ja vastu võtmine, piletite broneerimine telefoni teel
 5. Head reisi: abi palumine, puhkusest rääkimine, üllatuse ja kahtluse väljendamine
 6. Oluline on korralik toit: vajadusi väljendamine, toidust ja toidu kommetest rääkimine, arvamuse väljendamine
 7. Tervis: tervisehäired, sümptomite kirjeldamine, nõu andmine, spordist rääkimine ja selle kohta oma arvamuse väljendamine, alternatiivsed ravimid
 8. Töömaailm: tulevikust rääkimine, soovide ja kavatsuste väljendamine, CV ja kaaskirja koostamine, töö ja töötingimused
 9. Kodu armas kodu: kodu kirjeldamine, vajadust ja soove väljendamine, mööblid ja sisustus
 10. Kohtumised: vabandamine, jutustamine mis praegu juhtub, huvi äratamine, vestluse arendamine

 

Grammatika:

omadussõnaline vorm;
enesekohased tegusõnad minevikus (passato prossimo);
imperfetto;
imperfetto ja passato prossimo kasutamine;
tegusõnad: farcela, andarsene, volerci, bisogna;
tegusõnad minevikus: cominciare, finire, sapere;
keskvõrre;
tingiv kõneviis;
qualcuno/nessuno;
stare + gerundio;
ce l’ho;
passato prossimo + isikulised asesõnad
che/cui
käskiv kõneviis;
tulevik kõneviis;
asesõna ne;
konjunktiivi olevik;
stare per;
mentre/durante;
modaal tegusõnad minevikus.

 

B1 tase

Teemad:

 1. Keelte õppimine, palumine ja laenamine, võõrsõnad itaalia keeles, vastuvõtmine ja tagasilükkamine.
 2. Linna elu: linna probleemid, keelud, linn vs maa, Itaalia maakonnad, üllatuse väljedamine.
 3. Esemete kirjeldamine, internetiostud, reklaamid, kaebuste esitamine
 4. Telefoni-, emailide- ja SMS’i väljendid.
 5. Kutse lugema: raamatu sisu kirjeldamine, huvi väljendamine, hindamine.
 6. Moderne perekond: kuidas perekond muutub, vanavanemad ja lapselaste suhted, majapidamistööde jagamine. Olukorra kirjeldamine, poolt või vastu olemine, põhjendamine.
 7. Peod ja kingitused: tähtpäevad ja tähistamine, traditsioonid, soovide/loostuse/võimaluste väljendamine, lubaduste meeldetuletamine.
 8. Päästame maailma: kliimamuutused, öko-nõuanded, saaste. Viha väljendamine, põhjuste küsimine, vastu rääkimine.
 9. Meie ja teised: inimeste kirjeldamine, head ja halvad küljed, info küsimine ja andmine, tsiteerimine.
 10. Avastame Itaaliat: marssruutide/koha kirjeldamine, kohtade info andmine ja arusaamine, eelistuste ja murede väljendamine.

Grammatika:

trapassato prossimo;
tegusõnad: metterci,
siduvad asesõnad;
kombineeritud asesõnad;
tingiva kõneviisi minevik;
kirjanduslik minevik passato remoto;
konjunktiivi minevik;
transitiiv tegusõnade enesekohase kasutus;
eessõnad: ri-;
liittulevik;
konjunktiivi lihtminevik, täisminevik;
kaudne kõne;
passiiv vorm essere-, venire-, andarega;
gerundium;
mica määrsõna.